ده‌ها تن از نمایندگان پارلمان الجزایر به دنبال ارائه طرحی به پارلمان هستند که عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را جرم می‌شناسد.