شمار مبتلایان جهانی ویروس کرونا تا جمعه شب براساس گزارش‌های مراکز رسمی و معتبر به ۹۴ میلیون و چهار هزار نفر رسیده است.