از میان ۱۳ نفری که در این سفر رسانه‌ای‌شده اخیر در جریان ماجراجویی‌شان قرار گرفته‌ایم، ده نفر مرد و سه نفر زن هستند و دو هفته پیش از ایران به بلاروس رفته‌اند. از دو روز اول سفرشان خبری نداریم، اما می‌دانیم که بعد از دو روز در جنگلی نزدیک مرز لیتوانی رها شده‌اند.