آدومناس، معاون وزیر امور خارجه لیتوانی گفت که لیتوانی، جمهوری شوروی سابق که نگران مقاصد گسترده‌تر مسکو است، “اقدامات زیادی برای انجام دادن” دارد تا سایر اعضای اتحادیه اروپا را متقاعد کند که نشست سران نباید برگزار شود.