وزارت بهداشت لیبی جمعه اعلام کرد، این کشور ۱۰۰ هزار دوز دیگر واکسن “اسپوتنیک وی” روسیه را وارد کرده است.