رئیس حزب “آینده‌ای هست” مامور تشکیل دولت رژیم صهیونیستی با اشاره به امکان به ثمر نشستن ماموریتش به رغم برخی مشکلات ابراز امیدواری کرد اسرائیل ظرف چند روز “وارد دوره جدید” شود.