لابی برخی کشورهای عربی برای سنگ‌اندازی مقابل مسیر مذاکرات برجام در وین فعال شده است.