پنتاگون قراردادی ۱۸ ساله به ارزش ۱۲ میلیارد دلار با شرکت دفاعی بی‌ای‌ئی سیستمز (BAE Systems) انگلیس منعقد کرده است.