ولادیمیر پوتین امروز در سخنانی اظهار کرد: تمدید معاهده “استارت نو” گامی صحیح است.