حمله افراد مسلح در مرکز نیجریه به قتل عام دست کم ۲۷ نفر منجر گردید.