در بحبوحه تنش‌ها میان ترکیه و یونان، عضویت قبرس شمالی در سازمان کشورهای ترک مورد تأیید قرار گرفت.