ژنرال ابراهیم اتاهیرو فرمانده ارتش نیجریه در جریان سفری رسمی به ایالت شمالی کادونا بر اثر سقوط هواپیما جان باخت.