به دنبال حملات اخیر گروه‌های تروریستی در مالی و بخشی از منطقه غرب آفریقا، وزیر دفاع فرانسه از تغییر راهبرد نظامی این کشور در منطقه سخن گفت.