معاون وزیر خارجه فرانسه از آمادگی اتحادیه اروپا برای اعمال بسته‌ای از تحریم‌ها علیه ترکیه، در صورت تداوم رفتارهای تنش‌زای این کشور خبر داد.