ارتش سوریه با پشتیبانی هوایی روسیه عملیات وسیعی را در بیابان‌های این کشور علیه عناصر باقی مانده داعش آغاز کرده است.