وزیر خارجه عمان به صراحت گفت: این کشور عربی در پیروی از همسایگان خود و عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی عجله نخواهد کرد.