علت شیوع اسرارآمیز در کلینیکی در آرژانتین که ۱۱ نفر را بیمار کرد و به مرگ چهار نفر انجامید، شناسایی شده است.