سازمان عفوبین‌الملل اعلام کرد که دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ فاجعه‌ای حقوق بشری بود.