«هادی حسین»، مدیر اداره کشاورزی استان بصره عراق از آغاز کارزار کاشت درخت «مانگرو»، (Mangrove)برای نخستین بار در بصره خبر داد.