تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در هند از مرز ۱۸ میلیون نفر گذشت و در بعضی مناطق از جمله در پایتخت فضای کافی برای برگزاری مراسم مرده‌سوزی قربانیان این بیماری مسری وجود ندارد.