وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی بارئیس دفتر سیاسی حماس، همبستگی ایران را با ملت فلسطین ابراز و حملات اسرائیل را به شدت محکوم کرد.