بر اساس آمار سایت‌های ردیابی پرواز آنلاین، به دلیل طوفان زمستانی که از مرز آمریکا و مکزیک تا ویرجینیای غربی را درگیر خود کرده است، تقریباً ۱۲۰۰ پرواز لغو شده است و ۱۶۰۰ پرواز دیگر با تاخیر مواجه شده‌اند.