گروه طالبان با انتشار بیانیه‌ای هر گونه مسئولیت در انفجار امروز در کابل را رد کرد.