۳۱۷ دانش آموز دختری که روز پنجشنبه در شمال نیجریه ربوده شده بودند، امروز (یکشنبه) آزاد شدند.