سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که گونه‌های جدید کرونا در ۱۳ کشور خاورمیانه گزارش شده است.