در هند هزاران مورد از این بیماری قارچی نادر در میان کسانی که از بیماری کووید ۱۹ بهبودی یافتند یا در حال بهبودی هستند مشاهده شده است