شکاف‌هایی در ازدواج سیاسی «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین و «ولادیمیر پوتین»رئیس جمهور روسیه ایجاد شده است. چالش کلیدی شی در آینده ممکن است ارتباط کمتری با اطمینان از پیروزی پوتین داشته باشد و بیش‌تر با پی بردن به این که چین مایل است تا چه حدی پیش برود تا مطمئن شود پوتین متحمل شکست نخواهد شد در ارتباط است.