رسانه های خبری امروز(شنبه) از وقوع یک انفجار قوی در شهر بوردو فرانسه خبر دادند.