رسانه های خبری امروز(شنبه) از وقوع یک انفجار قوی در شهر بودرو فرانسه خبر دادند.