شرط گذاری بایدن برای ایران درباره برجام، سفر نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن به ایران، موضع گیری خصمانه دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران، گزارش رسانه آمریکایی از تبعات حضور عربستان در مذاکرات برجام و حمله به کاروان لجستیک آمریکا در سامرای عراق از جمله مهم ترین خبرها و رویدادهای مرتبط با خاورمیانه در ۲۴ساعت گذشته بوده اند.