مقام‌های انتظامی آمریکا می‌گویند حمله به منزل نانسی پلوسی و ضرب و جرح شوهر او نشان می‌دهد که خشونت‌های سیاسی در آمریکا وارد مرحله جدیدی شده و با همه آنچه در گذشته اتفاق افتاده است، فرق می‌کند.