به گفته مقامات اندونزیایی، تلفات سیلاب و رانش زمین ناشی از باران‌های موسمی به ۵۵ نفر افزایش یافت و ۴۰ نفر دیگر هنوز ناپدید هستند.