ماسک در طول یک هفته شلوغ که معمولا انتظار می‌رفت در توییتر فعالیت گسترده‌ای داشته باشد، به طرز مشکوکی در توییتر ساکت بوده است.