تیراندازی در یک فروشگاه اسلحه در ایالت لوئیزیانای آمریکا به کشته شدن سه نفر و زخمی شدن چند نفر دیگر منجر گردید.