رییس کمیته مالی مجلس سنا طرحی با عنوان “پایان تحریم‌های آمریکا علیه کوبا” را ارائه کرد.