پلیس نروژ تایید کرد که در نتیجه سقوط یک هواپیمای نظامی آمریکا در شمال این کشور در جریان رزمایش سازمان ناتو، همه سرنشینان آن کشته شدند.