تلویزیون مرکزی چین با انتشار خبری فوری در این باره اعلام کرد: هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ سقوط کرده است. این هواپیما، ۱۳۳ نفر مسافر داشت.