وزارت دفاع سوئیس از سانحه هوایی برای یک فروند جنگنده اف-۵ تایگر در یک منطقه کوهستانی خبر داد.