یک فروند جنگنده اف -۱۵ نیروی هوایی آمریکا امروز در ایالت میسوری سقوط کرد.