مدیر شرکت اکتشافات وزارت نفت عراق از حادثه سقوط بالگرد در این کشور جان سالم به در برد.