وزارت امور خارجه آلمان سفیر ایران در این کشور را فراخواند.