سفارت آمریکا در خارطوم چهارشنبه شب اعلام کرد که سفیر این کشور در سودان پس از گذشت حدود ۲۵ سال وارد خارطوم شد و کار خود را آغاز کرد.