سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل در بحبوحه دعوای دموکرات ها بر سر موضع خودشان درباره درگیری رژیم صهیونیستی با فلسطینیان، در چارچوب یک «ماموریت همبستگی» راهی سرزمین های اشغالی شد.