رییس موساد به آمریکا سفر می‌کند تا با مقامات آمریکا با محوریت موضوع ایران دیدار و گفت‌وگو کند.