به گفته دو منبع آگاه، مقامات کاخ سفید در حال بررسی امکان سفر رئیس جمهوری آمریکا به اروپا برای بررسی حمله روسیه به اوکراین هستند.