زوران مامیچ، سرمربی سابق تیم فوتبال الهلال به دلیل فرار از اجرای حکم زندان خود تحت تعقیب است.