وزیر اقتصاد پاکستان با اشاره به مخالفت آمریکا با خرید نفت روسیه تأکید کرد که اسلام‌آباد می‌خواهد همانند هند از روسیه نفت وارد کند‌.