قیمت نفت در معاملات روز جمعه بازار جهانی با ضعیف شدن خوش بینی نسبت به افزایش تقاضا برای انرژی در چین و نگرانی ها نسبت به تورم بالا، اندکی کاهش یافت.