آدونیس شاعر عرب شاعر ۹۲ ساله عرب که قبل از جنگ جهانی دوم به دنیا آمد در نمایشگاه کتاب گوادالاخاریا ۲۰۲۲ مکزیک سخنرانی می‌کند.