حدود ۲۱ هزار ژاپنی طی سال گذشته میلادی دست به ‌خودکشی زده‌اند، در حالی‌که کرونا طی این مدت جان حدود ۷ هزار و ۷۰۰ نفر را گرفته است.